Black Banan
© 2019 Elevate Systems, All Rights Reserved

Black Banan Tattoo Regulamin korzystania z usług

Dowiedz się więcej

Zasady ogólne

Regulamin Studia Tatuażu - Black Banan Tattoo

 1. Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoba niepełnoletnia może zostać poddana zabiegowi wyłącznie za zgodą osobistą i pisemną opiekunów prawnych oraz w ich obecności.
 2. Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia: "Zgody na wykonanie tatuażu" za okazaniem dowodu tożsamości.
 3. Przed przystąpieniem do sesji konieczne jest poinformowania tatuatora o ew. alergiach czy stanie zdrowia.
 4. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
 5. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.
 6. Artysta/studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny, co wiąże się ze zwrotem zadatku.
 7. Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.
 8. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.
 9. Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy kontakt@czarnybanan.pl bezpośrednio do managera studia – w przypadku innej drogi kontaktu roszczenia zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą rozpatrzone.
 10. Tatuator nie jest osobą upoważnioną do rozwiązywania sporów oraz przyjmowania reklamacji.

Zapisy

Regulamin Studia Tatuażu - Black Banan Tattoo

 1. Cena każdego wzoru ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości oraz stopnia skomplikowania projektu
 2. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu, telefonicznie, mailowo lub przez Facebooka. Przy rezerwacji Klient zobowiązany się uiścić odpowiedni zadatek (w gotówce lub na konto nie później niż 14 dni od dnia dokonania rezerwacji) stanowiący 50% wyceny za sesję. Zadatek wliczany jest on w cenę za tatuaż. Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zadatek na termin jest bezzwrotny
 4. Rezygnacja z zbiegu oraz nie powiadomienie studia najpóźniej 10 dni przed ustalonym terminem spowoduje utratę dokonanej wcześniej wpłaty.

W studio

Regulamin Studia Tatuażu - Black Banan Tattoo

 1. W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nie przestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.
 2. Stanowisko tatuatora to indywidualne miejsce pracy artysty, zabrania się zatem rozkładania prywatnych rzeczy na biurkach tatuatorów.
 3. W studio ze względów bezpieczeństwa i sanitarnych nie mogą przebywać dzieci oraz zwierzęta.
 4. Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o przyprowadzanie nie więcej niż jednej osoby towarzyszącej. Zobowiązana jest ona do przebywania w poczekalni i nie przekraczania strefy "do not enter".

Projekt i wykonanie tatuażu

Regulamin Studia Tatuażu - Black Banan Tattoo

 1. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży
 2. W trakcie sesji następuje ostateczne ustalenie wzoru, plan jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowania się do zabiegu.
 3. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 4. Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu.
 5. Możliwe jest przerwanie sesji w przypadku złego samopoczucia klienta, wystąpienia objawów niepożądanych lub innych aspektów uniemożliwiających kontynuację sesji - w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.
 6. Polecamy przynieść ubrania na zmianę - istnieje ryzyko zabrudzenia.

Pielęgnacja tatuażu

Regulamin Studia Tatuażu - Black Banan Tattoo

 1. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
 2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.
 3. Studio udziela wszelkich informacji na temat gojenia się i pielęgnacji tatuażu.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu gojenia się tatuażu, należy kontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub droga mailową. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej w dziale kontakt.

Poprawka vs cover

Regulamin Studia Tatuażu - Black Banan Tattoo

 1. Poprawki tyczą się tatuażu wykonanego wcześniej przez danego artystę. Wykonujemy je darmowo, maksymalnie 3 miesiące po zrobieniu tatuażu.
 2. Poprawka nie równa się dorabianiu do istniejącego tatuażu nowych elementów.
 3. Cover to tatuaż mający przykryć poprzedni tatuaż. Cover podlega normalnej opłacie (kwoty jak ze sesję/pół sesji itd).
 4. Artyści w naszym studio mają prawo odmówić wykonania coveru. W przypadku coveru konieczna jest wcześniejsza wizyta w studio, aby ocenić, czy cover jest możliwy do wykonania.